SMS / Email

Popis služby:

Táto služba Vám umožní prijímať do Vašej emailovej schránky (alebo na Váš mobil) textové predpovede na najbližšie 3 dni (dnes, zajtra a pozajtra) pre rôzne slovenské a európske mestá podľa Vášho vlastného nastavenia.

Textové predpovede sú automaticky generované z výstupov numerického modelu ALADIN.
Je to fyzikálno-matematický model popisujúci aktuálny stav a vývoj trojrozmernej atmosféry numerickým riešením diferenciálnych rovníc a fyzikálnych parametrizácií.
(Nejedná sa o oficiálne predpovede, výstupy z modelu ALADIN slúžia meteorológom ako hlavný podkladový materiál pre tvorbu krátkodobej predpovede počasia na SHMÚ.)

Ak v ponuke nenájdete bod pre ktorý by ste mali záujem dostávať tieto predpovede, je možné cez systém poslať požiadavku s uvedením názvu, zemepisnej šírky, dĺžky a nadmorskej výšky Vášho bodu. Ak daný bod bude spĺňať požiadavky - môže byť zaradený do zoznamu na generovanie automatických textových predpovedí.
Úlohy je možné naplánovať s ich začiatkom a koncom, najďalej však na jeden rok dopredu.

Prihlásenie