Dotazník

Odbor Klimatologická služba

1. Vedeli ste o tom, že na web stránke SHMÚ v O nás existuje odkaz na Sprístupnenie informácií a Informácie pre študentov a školy? * 
2. O aké informácie z klimatológie sa najviac zaujímate?
Vyberte jednu alebo viacero možností:
 a. Informácie o teplote vzduchu
 b. Informácie o tlaku vzduchu
 c. Informácie o vetre
 d. Informácie o atmosférických zrážkach
 e. Informácie o slnečnom svite
 f. Informácie o relatívnej vlhkosti vzduchu
 g. Informácie o teplote a vlhkosti pôdy
 h. Informácie fenologické
 i. Iné (uveďte aké)
3. Akú formu informácie by ste uprednostnili?
Vyberte jednu alebo viacero možností:
 a. Istý druh diagramu
 b. Mapové vyjadrenie
 c. Tabuľkové
 d. Textové
4. V akom časovom kroku by Vám najviac vyhovovalo, aby boli informácie zobrazované na web stránke?
Vyberte jednu alebo viacero možností:
 a. Okamžite po nameraní
 b. S denným krokom
 c. S mesačným krokom
 d. S ročným krokom
5. Ktoré informácie uprednostňujete?
 a. Informácie pre právne účely
 b. Informácie bez právneho účinku
6. Vedeli ste, že informácie poskytujeme aj prostredníctvom sekcií Aktuálne odborné informácie a Aktuality SHMÚ? * 
* - nutné vyplniť